\"\" FAQ – Budżet Obywatelski najczęstsze pytania
≡ Menu

ZADZWOŃ
+48 617 48 17

Przedstawiamy Listę Najczęściej Zadawanych Pytań Odnośnie Budżetu Obywatelskiego:

 1. Czym jest budżet partycypacyjny (obywatelski)?
 2. Jak wysokie są to środki?
 3. Kto może składać wniosek?
 4. Czy w ramach budżetu obywatelskiego można rozbudować/zmodernizować obecny plac zabaw?
 5. Jakie wsparcie oferuje COMES przy przygotowaniu projektu?
 6. Czy COMES może przygotować projekt placu zabaw lub siłowni plenerowej w określonej cenie?
 7. Co to znaczy że projekt musi być ogólnodostępny?
 8. Ile wniosków może złożyć wnioskodawca?

 

Czym jest budżet partycypacyjny (obywatelski)

Partycypacja oznacza mniej lub bardziej bezpośrednie uczestnictwo obywateli w życiu społecznym, publicznym oraz politycznym. Budżet partycypacyjny umożliwia mieszkańcom gminy, dzielnicy, wsi, czy osiedla aktywny udział w planowaniu lokalnych wydatków . Władze wydzielają pewną część budżetu do dyspozycji mieszkańcom, którzy sami decydują, na co przeznaczyć pieniądze.
Budżet partycypacyjny różni się od konsultacji społecznych tym, że decyzje podjęte przez mieszkańców są wiążące. Jest wiele różnych modeli takiego budżetu. W każdym z nich zakres bezpośredniego wpływu mieszkańców jest różny. Jednak najistotniejsze jest to, iż mieszkańcy mają możliwość zabrania głosu.

Budżet partycypacyjny to bardziej efektywne zarządzanie pieniędzmi:

 • w prosty sposób pozawala określić potrzeby większości mieszkańców,
 • skutecznie odpowiada na oczekiwania,
 • integruje lokalną społeczność,
 • wpływa na podniesienie poziomu społecznego zaufania do władz lokalnych.

Budżet obywatelski – to włączanie społeczności lokalnej w proces sprawowania władzy w samorządach oraz większa przejrzystość działań samorządu terytorialnego.

Jak wysokie są to środki?

Wysokość środków jest kwestią indywidualną dla poszczególnych miast, które zdecydowały się na jego wprowadzenie. Podając przykład z 2014 r. – Sopot (miasto które w 2011 roku jako pierwsze w Polsce wprowadziło budżet obywatelski) wydał na realizację inwestycji z budżetu partycypacyjnego 10 mln zł, Warszawa 26,2 mln zł, Dąbrowa Górnicza, czy Sosnowiec 5 mln zł. Podczas tworzenia kosztorysu powinniśmy pamiętać, że koszt realizacji projektu powinien wynikać z dokonanej kalkulacji przedsięwzięcia, a kwota całkowita nie może przekraczać przewidzianej puli środków (w większych miastach z całkowitego budżetu wydziela się mniejsze kwoty dla poszczególnych dzielnic).

Kto może składać wniosek?

Jak już wcześniej wspomniano – budżet obywatelski został stworzony, by włączyć lokalną społeczność w proces planowania wydatków, dlatego też każdy mieszkaniec danego miasta, które zdecydowało się na wprowadzenie budżetu partycypacyjnego może zgłosić własny projekt. Jeśli osoba zgłaszająca nie jest pełnoletnia wymagany jest podpis prawnego opiekuna. Wnioski mogą składać tylko osoby prywatne. Rady dzielnic, szkoły, czy instytucje mogą włączyć się w promocję inwestycji.

Czy w ramach budżetu obywatelskiego można rozbudować/zmodernizować obecny plac zabaw?

W ramach budżetu obywatelskiego możliwa jest realizacja wszystkich inwestycji, które mają charakter ogólnodostępny i służą lokalnej społeczności. Rozbudowa, czy też modernizacja placu zabaw lub innego terenu rekreacyjnego jest jak najbardziej możliwa.

Jakie wsparcie oferuje COMES przy przygotowaniu projektu?

Pracownicy COMES bazując na wytycznych osoby składającej wniosek mogą BEZPŁATNIE przygotować szczegółowy kosztorys, koncepcję zagospodarowania terenu oraz udzielić rad i wskazówek dotyczących wyboru urządzeń czy terenu pod przyszły plac zabaw, siłownię plenerową, streetworkout lub inny teren rekreacyjny. W gestii wnioskodawcy pozostaje jedynie wypełnienie wniosku pobranego z wyznaczonego punktu i terminowe złożenie go wraz z kosztorysem i koncepcją w określonym punkcie, np. w siedzibie urzędu miasta. Gdy już złożymy poprawnie wypełniony wniosek wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami – czekamy na jego weryfikację. Jeśli nasz projekt zostanie rozpatrzony pozytywnie – tj. nie będzie zawierał błędów formalno-prawnych przechodzi do kolejnego etapu, czyli głosowania. Lista wniosków zostaje udostępnia do wiadomości publicznej i w określonym terminie możemy głosować! Jest to już ostatni etap – od liczby głosów zależy, które z projektów zostaną zrealizowane.

Czy COMES może przygotować projekt placu zabaw lub siłowni plenerowej w określonej cenie?

Jak wspomniano w poprzednim podpunkcie – pracownicy COMES przygotowując koncepcję opierają się o otrzymane wytyczne. Jeśli wnioskodawca poda określoną kwotę przeznaczoną na dana inwestycję dołożymy wszelkich starań, by spełnić jego oczekiwania i nie przekroczyć podanej puli środków.

Co to znaczy że projekt musi być ogólnodostępny?

Oznacza to, że realizacje powstałe w ramach Budżetu Obywatelskiego muszą być dostępne dla wszystkich mieszkańców danej miejscowości. Wejście nie może być biletowane, czy też odpłatne. Nie wyklucza się jednak zamykania obiektów na noc ze względu bezpieczeństwa lub zajmowania go przez pewną część dnia, jak w przypadku projektów realizowanych na terenach szkół placówek oświatowych.

Ile wniosków może złożyć wnioskodawca?

Nie ma limitu składanych wniosków. Jeśli w naszej okolicy brakuje zarówno placu zabaw dla dzieci, jak też siłowni plenerowej czy terenu Street Workout – warto złożyć kilka wniosków.

Skontaktuj się z nami

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Korzystając z formularza, zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych przez witrynę.

© 2016 Comes Sokołowscy, Place Zabaw, Siłownie Zewnętrzne i Metalowa Galanteria Odlewnicza.
Wszystkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Projekt i Realizacja Sintra Consulting.